Zatímco při stavbě srubových dřevostaveb se vychází z technologie výroby z kanadských výrobních postupů, tak při budování roubených staveb se využívá technologie vycházející z tradic roubených domů v České republice.

Roubené dřevostavby se staví z masivních dřevěných hranolů. Při stavbě se postupuje tak, aby se už stěny posléze nemusely zateplovat. Tepelné vlastnosti stěny a dále i cenu hrubé stavby ovlivňuje především rozměr hranolu. Ten se standardně používá ve velikosti 300/300 mm před seschnutím, ale nebývá problém tento rozměř přizpůsobit požadavkům investora.

Pro stavbu roubenek se používají buď přírodní nesušené trámy nebo lepený hranol. V prvním případě se pro nosné stěny používají nejčastěji trámy ze smrku či jedle o průřezu 300/300 mm. Lze použít i trámy s menším průřezem, ale ty jsou vhodné jen pro roubenky, které nejsou určeny k trvalému pobytu, popř. jsou ještě doplněny o izolační materiál. Mezera, která vzniká mezi jednotlivými hranoly, je vyplněna vatovou izolací a PE těsněním určeným speciálně pro tyto účely. Aby nebyla izolace vidět, používá se pro její zakrytí dřevěná trojúhelníková lišta nebo tmel.

Ke stavbě roubených dřevostaveb lze dále použít i lepený hranol, nejčastěji s tloušťkou do 28 cm. Jednotlivé hranoly jsou k sobě při stavbě lepeny speciálním lepidlem, které umožňuje dýchání dřeva. K velkým výhodám roubenek z lepeného hranolu patří především to, že nepraskají, nesedají a tudíž se ani nehýbou. Na druhou stranu je ovšem potřeba počítat s vyšší cenou.