Jednou z možností, jak financovat nákup nového domu, je zajištění rychlého výkupu vaší současné nemovitosti. Tento úkol byste ale měli vždy svěřit renomované společnosti.

K výkupu nemovitosti (ať už rodinného domu, bytu či pozemku) se většinou odhodlají lidé, kteří nemají jinou možnost, jak by mohli v krátkém časovém horizontu získat větší obnos peněz, např. kvůli koupi nové nemovitosti nebo špatné životní situaci. Výkup nemovitosti je také jednou z posledních možností pro majitele dlouhodobě neprodejných nemovitostí.

Při výkupu nemovitosti se vychází z tržní ceny, ze které se majiteli vyplácí procentuální část, která je ovlivněna různými aspekty. Výkupní cenu určí odhadce vždy až po fyzické prohlídce dané nemovitosti. Při jejím stanovení je ovšem potřeba brát v potaz také právní vady či jiné skutečnosti omezující vlastnická práva na nemovitost.

Společnosti, které se zabývají výkupem nemovitostí, často spolupracují s řadou různých institucí, díky čemuž jsou schopny vyřídit vše potřebné v krátkém časovém intervalu. Jedná se především o:

  • Banky

  • Notáře

  • Soudní znalce v oboru oceňování nemovitostí
  • Exekutory
  • Advokátní kanceláře