Nedílnou součástí přípravy stavby jakékoliv budovy je vyřízení nezbytné administrativy. V případě stavby rodinného domu se jedná především o získání stavebního povolení. Abyste ho mohli získat, musíte doložit řadu dalších povolení a průzkumů, které se stavbou souvisí.

Důležitým aspektem při zajišťování stavebního povolení je plánované umístění stavby, a to hlavně z hlediska ekologie, hluku nebo rázu krajiny. Pokud se chystáte stavět v Chráněné krajinné oblasti nebo památkové zóně, měli byste mít stavební povolení vyřízené předtím, než zadáte některé firmě vytvoření samotného projektu. Pokud stavíte v místě, kde už stojí jiné rodinné domy, budete potřebovat vyřídit stanoviska všech dotčených osob, veřejnoprávních orgánů a organizací atp.

Ještě předtím, než se začnete zabývat vyřizováním stavebního povolení, byste měli mít připravenou projektovou dokumentaci. A to jak v tištěné podobě (min. ve 4 vyhotoveních), tak i v podobě digitální. Součástí této dokumentace musí být i vstupní průzkumy jako je např. měření radonu, zjištění energetické náročnosti, IGP, atd.

Jakmile je stavba dokončena je potřeba vyřídit ještě jednu záležitost. A tou je podání žádosti o kolaudační souhlas (popř. kolaudační řízení). Ve většině případů podává tuto žádost majitel nové nemovitosti, ale některé firmy nabízí jako doplňkovou službu vyřízení této záležitosti za investora.