V oboru stavebnictví došlo v posledních letech k velkému nárůstu poptávky, a to především po kvalitním a dostupném bydlení. I z tohoto důvodu došlo v tomto odvětví k rozvoji nových technologií, které stavbu nových rodinných domů usnadňují. Mezi nové trendy ve výstavě novostaveb patří také řada rodinných domů RENTA TREND.

Veškeré novostavby Domu RENTA TREND vznikají v temperované výrobní hale, kde jsou rozestavěny až do 75%. Na celý nově vznikající projekt od jeho začátku až po jeho expedici na základové pasy, které se předem připraví na pozemku klienta, dohlíží zkušený mistr výroby.

Technologie TENDEN je pětkrát staticky pevnější než klasická rámová dřevostavba.
Více o službách

Holding RENTA TREND

Holding RENTA TREND je přímým výrobcem nízkoenergetických rodinných domů, a to jak klasických zděných domů, tak i moderních dřevostaveb stavěných vlastní technologií TENDEN. Kromě samotné výstavby společnost zajišťuje svým klientům také doplňkové služby spojené s přípravou stavby, jako jsou geodetické práce, geologické průzkumy či architektonické studio. Svým klientům také pomáhají s vyřizováním veškerých povolení. Nakonec je možné si u nich zajistit zateplení fasád, zabudování solárních systémů či vybudování vrtů či studny.
Více o službách

Princip jedinečného konstrukčního řešení spočívá v symbióze platformy ocelového konstrukčního rámu s akcentem na zachování atributů kvalitní technologie dřevostaveb s využitím moderních materiálů, které vyžaduje norma ČSN. Nová technologie TENDEN splňuje podmínky pro iniciaci řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví pro udělení PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.

Výhodou konstrukčního systému TENDEN je jeho flexibilita, která umožňuje nejen realizace korigovaných projektů „na klíč“, ale také vytvoření zcela individuálních projektů či projektů s přesně definovaným zadáním.

Bližší informace o technologii TENDEN získají smluvní klienti Holdingu RENTA TREND při návštěvě výrobní haly.

Práce na hale

Reálná stavba

Katalogová vizualizace